Skip to main content

depa: Facebook_depa Facebook Content & Advertising for SME

Facebook Content & Advertising for SME

Enrollment is Closed

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเรียน Course Online โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เปิด Course Online ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนเขียนโปรแกรมโดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่อยากเรียนรู้ได้มีโอกาสในการเพิ่มความรู้และพัฒนาความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเองต่อไป

เนื้อหาที่เรียน

EP 1 แนะนำคอร์ส

EP 2 เทรนด์การตลาดยุค 50

EP 3 เคล็ดลับออกแบบ Content ให้โดนใจโซเชียล

EP 4 วิธีสร้าง Content บน Social Media อย่างได้ผล

EP 5 Facebook Fanpage 101

EP 6 การดูสถิติหลังบ้าน

EP 7 การแสดงผลโฆษณาบน Facebook

EP 8 เริ่มต้นสร้างโฆษณาบนมือถือ

EP 9 สร้างโฆษณาสำหรับเวอร์ชั่นบนคอมพิวเตอร์

EP 10 การใช้ตัวจัดการโฆษณา

EP 11 Re targeting

รายชื่อวิทยากรผู้สอน

Course Staff Image #1

คุณกัญสพัฒน์ อัศวรุจานนท์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอิสระด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และวิทยากรด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน