Skip to main content

dapa: Canva_depa Advertising Design with Canva Application

Advertising Design with Canva Application

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเรียน Course Online โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)ร่วมกับ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เปิด Course Online ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนเขียนโปรแกรมโดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่อยากเรียนรู้ได้มีโอกาสในการเพิ่มความรู้และพัฒนาความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเองต่อไป

เนื้อหาที่เรียน

EP 1 แนะนำคอร์ส

EP 2 ทำความรู้จักกับ โปรแกรม Canva

Ep 3 สิ่งต้องรู้ก่อนลงมือออกแบบ

Ep 4 แนะนำการดาวน์โหลดภาพในการใช้งานฟรี

Ep 5 ดาวน์โหลดและแนะนำเครื่องมือใน Canva

Ep 6 Workshop ออกแบบแบนเนอร์ร้านค้า

Ep 7 Workshop ออกแบบป้ายแนะนำสินค้าหรือร้านค้า

Ep 8 Workshop ออกแบบกรอบสินค้า

Ep 9 Workshop ออกแบบป้ายช่องทางการชำระเงิน

รายชื่อวิทยากรผู้สอน

Course Staff Image #1

คุณปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นิปป์ ครีเอชัน จำกัด และ วิทยากรด้านการถ่ายภาพสินค้าและตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน

Enroll