Skip to main content

codecamp: HTML Basic Web Frontend, Responsive Design

Basic Web Frontend, Responsive Design

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเรียน Course Online โดย Software Park ร่วมกับ สมาคมไทยโปรแกรมเมอร์ ร่วมกันเปิด Course Online ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเขียนโปรแกรมโดยผู้ที่สนใจสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่อยากเรียนรู้ได้มีโอกาสในการเพิ่มความรู้และพัฒนาความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเองต่อไป

เนื้อหาที่เรียน
    บทที่ 1 HTML+GIT
    บทที่ 2 BASIC JAVA SCRIPT
    บทที่ 3 POINTER
    บทที่ 4 RESPONSIVE WEB DESIGN
    บทที่ 5 JQUERY
    บทที่ 6 BOOTSTRAP,JQUERY,WEBPACK

สำหรับผู้ที่สนใจในการเขียนโปรแกรมสามารถเข้ามาเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานลึกซึ้ง แค่เขียนได้นิดๆหน่อยๆก็เรียนได้แล้ว

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

นายไพบูลย์ พนัสบดี

ตำแหน่ง อดีต CTO บริษัททำเกมส์ Levelup Studio

Course Staff Image #2

นายนิติพันธ์ ป้อมพันธ์

Enroll