Skip to main content

TPAxFlench: COVID-PD-02 Growth Mindset | ปลดล็อค Mindset ด้วยเทคนิคจากอเมริกา

Growth Mindset | ปลดล็อค Mindset ด้วยเทคนิคจากอเมริกา

About This Course

สอนโดย คุณแอนดี้
Co-Founder และ CIO ของ Flench สหรัฐอเมริกา ด้วยประสบการณ์การทำรีเสิร์ชด้าน Growth Mindset ร่วมกับมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงโครงการของสถานทูตสหรัฐอเมริกา

Growth Mindset คืออะไร?
Growth Mindset สำคัญยังไงกับชีวิตเรา?
Growth Mindset ทำงานยังไง?
Growth Mindset มีแบบไหนบ้าง แล้วเราควรเลือกฝึกอะไร?
ขั้นตอนการเปลี่ยน Growth Mindset เป็นนิสัย

Enroll