Skip to main content

MicrosoftThailand: MicrosoftWord01 Microsoft Word

Microsoft Word

About This Course

สวัสดีนะครับ ทุกท่านครับ ก็ยินดีต้อนรับนะครับ เข้าสู่การฝึกปฏิบัติอบรมนะครับ การใช้งานชุดของ Microsoft Office วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับ กลับบ้านไว ใช้งานคล่อง ต้อง Microsoft Office วันนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน Microsoft Word นะครับ Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint สำหรับสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ ณ ตอนนี้นะครับ ผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับ ว่าในการทำงานในชุดของ Office เนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า Microsoft Office ยังเป็นชุดโปรแกรมอรรถประโยชน์นะครับ ในการใช้งานของการเรื่องของสำนักงานนะครับ เรื่องของการใช้งานทั่วๆ ไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในเรื่องของการศึกษา บุคลากรในการทำงานออฟฟิศนะครับ วันนี้ผมจะแนะนำนะครับ Agenda ของเราให้ดูก่อนนิดหนึ่งว่าหลังจากที่เราได้มีการฝึกปฏิบัติอบรมนะครับ หรือว่าการใช้งานชุดออฟฟิศไปแล้วเนี่ย เราจะได้อะไรบ้างนะครับ เราจะมามองเห็นภาพนะครับ และก็สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ และก็ที่สำคัญนะครับ วันนี้เราจะมี Tips และเทคนิคที่จะช่วยให้ทุกท่านทำงานได้เร็วขึ้นนะครับ และก็คล่องขึ้น บทเรียนหรือวิดีโอวันนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับการใช้ฝึกปฏิบัติหรือวิดีโอทั่วๆ ไปนะครับ เราจะเน้นไปเรื่องของการฝึกปฏิบัติสามารถนำไปใช้งานได้จริงเลยนะครับ และก็ที่สำคัญเราใช้งานได้จริงแล้ว เราจำเป็นต้องไปถ่ายทอดนะครับ ให้กับเพื่อนร่วมงานของเราได้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับ เราก็จะมีเรื่องของ Word นะครับ Microsoft Word นะครับ ต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาสำหรับการอบรมเนี่ยนะครับ เราจะ Cover ตั้งแต่ Version 2016 2019 เลยนะครับ หรือ 365 ด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ สิ่งแรกที่ผมจะแนะนำให้กับทุกท่านได้คุ้นเคยก่อนก็คือเรื่องของ Microsoft Word นะครับ Microsoft Word เนี่ย หลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับ เป็นโปรแกรมในเรื่องของโปรแกรมประมวลผลคำนะครับ หรือว่าในการใช้ในเรื่องของการพิมพ์งาน เนื้อหาวันนี้นะครับ ผมก็จะแนะนำเรื่องของ Tips ต่างๆ นะครับ

ชื่อผู้สอนคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม

ตำแหน่ง Technology Specialist And Office Expert Program Manager

บริษัท Microsoft (Thailand)Limited.

Enroll