Skip to main content

MicrosoftThailand: MicrosoftExcel01 Microsoft Excel

Microsoft Excel

About This Course

สวัสดีครับทุกท่านครับ ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ ในหัวข้อนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน Excel นะครับ แบบ Cool Cool ให้ดูนิดหนึ่ง ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำงานนะครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยต่อการใช้ Excel นะครับ ก็ต้องบอกทุกท่านนิดหนึ่งนะครับว่า Excel เนี่ยคือโปรแกรมในการคำนวณนะครับ หลายองค์กร หลาย Department หลาย Division ก็ใช้นะครับ ซึ่งมันจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น แต่คราวนี้ ใน Excel วันนี้เนี่ย ผมก็จะแตกต่างไปจากเหมือนเดิมนะครับ ก็คือด้วยสไตล์นะครับ เหมือนเดิมอย่างที่ทุกท่านคุ้นเคยในตอนที่เราเรียน Microsoft Word มาแล้ว Excel วันนี้ครับ ผมจะแนะนำ 1 เลยก่อนนะครับ ก็คือว่าการ Selection หรือการเลือกนะครับ Excel เนี่ยยากที่สุดนะครับ ในการทำงานคือการเลือกข้อมูลมาใช้งานนะครับ หลังจากนั้นพอผมแนะนำเรื่องของการเลือกเรียบร้อย ข้อใดคือข้อห้ามนะครับ ห้ามทำเด็ดขาด มิฉะนั้น Excel จะเกิด Error ได้นะครับ ถัดมาผมก็จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักในเรื่องของการใช้งานนะครับ อย่างเช่นการใช้ Conditional Formatting นะครับ หรือว่าการกำหนดรูปแบบตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเอง เหมาะมากเวลาที่เราไปทำเรื่องของการตัด Stock สินค้านะครับ ข้อมูลต่างๆ เหลือเท่าไหร่ สามารถสั่งซื้อเพิ่มตอนไหนนะครับ และก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้คำสั่งบางคำสั่งนะครับ ในการช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น รวมถึงวันนี้นะครับ ผมก็จะเพิ่มให้ทุกท่านได้คุ้นเคยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ PivotTable นะครับ เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่เราเห็นคือวันนี้นะครับ ในหัวข้อของเราเนี่ยจะเป็นการใช้งาน Excel ล้วนๆ เลยนะครับ สำหรับวันนี้เนาะ Excel เนี่ยผมก็ต้องบอกครับว่า ปกติแล้วเนี่ยมันมีสูตรนะครับ มีสมการในการใช้งานอยู่นะครับ 174 นะครับ Formula หลักๆ เดี๋ยวนี้มันก็มีสูตรเพิ่มขึ้นมา แต่ประเด็นคือในการทำงานจริงๆ แล้วเนี่ยครับ การใช้สูตร หรือการใช้สมการ หรือการใช้ Formula ทุกวันเนี่ยผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง Out แล้วนะครับ เพราะว่าอะไร เพราะว่าการใช้งานสูตรต่างๆ พวกนี้นะครับ ครับก็สำหรับ Excel นะครับ วันนี้เนี่ยมีถึง 174 นะครับ Formula หลักๆ เลยที่เราคุ้นเคย หรือการใช้งาน แต่ว่าไม่ว่าจะเป็น MAX นะครับ SUM, SUMIF, COUNTIF, LOOKUP, VLOOKUP, SUMPRODUCT, SUMIFS แต่ประเด็นคือในการทำงานจริงในชีวิตประจำวันครับ สูตรพวกนี้ใช้น้อยมาก สมการพวกนี้ใช้น้อยมาก ผมก็จะเน้นให้ทุกท่านได้มีโอกาสใช้เกี่ยวกับเรื่องของ PivotTable นะครับ การคำนวณ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นแบบไหนนะครับ สโลแกนเดิมนะครับ อยากทำอะไรกับสิ่งไหนเลือกสิ่งนั้นก่อนเสมอนะครับ วันนี้ Excel นะครับ ก็คือสิ่งที่ผมจะแนะนำในเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะมีเรื่องของเครื่องมือนะครับ หรือว่าสูตรคำนวณต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการกับข้อมูลนะครับ หรือว่าเป็น Data Management นั่นเองนะครับ หรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ ด้วยการ Sort and Filter นะครับ และก็จะมีเรื่องของเครื่องมือใหม่ๆ นะครับ จริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับ แต่ว่าในบางองค์กรท่านไม่เคยใช้เลยนะครับ จะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จัก Slicer หรือ Sparklines นะครับ มันก็ช่วยให้เราทำงานหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเชิงลึกได้นะครับ และรวมถึงนะครับ การใช้ PivotTable หรือ PivotChart เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ และก็เทคนิคในการจัดการกับรายงานนะครับ หรือว่าเทคนิคในการทำเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆ นะครับ หรือการกำหนด Freeze นะครับ Freeze Column นะครับ หรือข้อมูลสำหรับในการ Print นะครับ

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll