Skip to main content

MicrosoftThailand: MicrosoftExcel01 Microsoft Excel

Microsoft Excel

About This Course

สวัสดีครับทุกท่านครับ ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ ในหัวข้อนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน Excel นะครับ แบบ Cool Cool ให้ดูนิดหนึ่ง ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำงานนะครับ หลายคนอาจจะคุ้นเคยต่อการใช้ Excel นะครับ ก็ต้องบอกทุกท่านนิดหนึ่งนะครับว่า Excel เนี่ยคือโปรแกรมในการคำนวณนะครับ หลายองค์กร หลาย Department หลาย Division ก็ใช้นะครับ ซึ่งมันจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น แต่คราวนี้ ใน Excel วันนี้เนี่ย ผมก็จะแตกต่างไปจากเหมือนเดิมนะครับ ก็คือด้วยสไตล์นะครับ เหมือนเดิมอย่างที่ทุกท่านคุ้นเคยในตอนที่เราเรียน Microsoft Word มาแล้ว

ชื่อผู้สอนคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม

ตำแหน่ง Technology Specialist And Office Expert Program Manager

บริษัท Microsoft (Thailand)Limited.

Enroll