Skip to main content

MicrosoftThailand: Digital01 Digital Literacy

Digital Literacy

About This Course

สวัสดีครับทุกท่านครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ก็มีการอบรมดีๆ นะครับ ที่จะมาแนะนำให้กับทุกท่าน ในสำหรับวันนี้นะครับ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Literacy นะครับ หรือการใช้งานนะครับ เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหมดนะครับ เพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับ ในการนำไปใช้งาน ก็ต้องบอกทุกท่านอย่างนี้นะครับว่า Digital Literacy Project เนี่ยนะครับ จริงๆ แล้วมันก็มีหลายวงการเนาะ และก็มาหลายการนำไปใช้นะครับ วันนี้ผมจะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับ ของข้าราชการนะครับ บุคลากรภาครัฐ หรือภาคเอกชนนะครับ เพื่อสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ ต้องแนะนำอย่างนี้ครับว่า Digital Literacy คืออะไรนะครับ จริงๆ แล้วทักษะความเข้าใจนะครับ และก็ใช้ Digital Literacy เนี่ยนะครับ ก็คือความหมายของมันนะครับ หมายถึงทักษะในการนำเครื่องมือนะครับ อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับ อาทิ คอมพิวเตอร์นะครับ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ในชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ และทันสมัย และมีประสิทธิภาพนั่นเอง วันนี้เนี่ยนะครับ Digital Literacy ก็อาจจะมีหัวข้อหลักๆ สำคัญนะครับ อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ก็คือเรื่องของการสื่อสาร ทำยังไงเราถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับ การสื่อสารกันในองค์กรของเราเองนะครับ การนำไปปฏิบัติการนะครับ หรือปฏิบัติงานนั่นเองคือเราสื่อสารกันแล้วเนี่ย เราต้องสามารถเอามาปฏิบัติงานได้นะครับ และก็ที่สำคัญมีการ Collaborate นะครับ หรือการทำงานร่วมกันได้ด้วยนะครับ คือเราสื่อสารกันได้นะครับ เราปฏิบัติงานได้ แต่เราไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เนี่ย Project ก็จะเฟลนะครับ นั้นกระบวนการในการทำงานในองค์กรนะครับ หรือระบบการทำงานในองค์กรเนี่ยสำคัญนะครับ มันก็เลยเป็นหัวใจหลักๆ อยู่ 4 หัวใจดังนี้นะครับ คราวนี้นะครับ Digital Literacy คืออะไรในความหมายนะครับ ประเด็นคืออย่างนี้นะครับ Digital Literacy เนี่ยผมก็มีวิดีโอคร่าวๆ ให้ดูนิดหนึ่งนะครับ เมื่อ Technology Digital พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไกล และรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเข้ากับทุกสิ่ง เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือเทคโนโลยีแสดงภาพแบบไร้หน้าจอ ภาคเกษตรในอนาคต พื้นที่เพาะปลูกในชนบทจะถูกแทนด้วยพื้นที่เมือง ประเทศเกษตรกรรมจะร่วมกันผลิตอาหารเพื่อให้พอเพียงกับประชากรโลก โดยดิจิทัลจะเสริมการเกษตรดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำขึ้น ครอบคลุมทั้งกระบวนการเพาะปลูก และมีการเกษตรแนวดิ่งใจกลางเมืองที่สามารถผลิตธัญพืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ได้พร้อมกัน ภาคอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบเดียวกันจำนวนมาก ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้มากขึ้น ข้อมูลกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มหาศาล เพื่อช่วยในการพยากรในเรื่องต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ส่งผลต่อการตัดสินใจ หรือการกำหนดนโยบายองค์กร รวมไปถึงนโยบายระดับประเทศ และการนำข้อมูลดิจิทัลมาสร้างสรรค์ จะทำให้เกิดนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง คุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกอยู่รอบตัว ทำให้ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือชายขอบ ทุกเวลาในทุกรูปแบบผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป เราสามารถคุยกับคนต่างชาติรู้เรื่องโดยต่างคนพูดภาษาตัวเอง ผ่านเครื่องแปลอัตโนมัติ สุขภาพ ทุกคนไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล แม้กระทั่งอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาในตัวเมือง เพราะหมอจะตรวจวินิจฉัยทุกอย่างได้จากทางไกล เช่น การเอกซเรย์ ตรวจเลือด แพทย์ใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดคนไข้ผ่านการรักษาทางไกล หรือที่เรียกว่า Telemedicine ภาครัฐ การบริการประชาชนเกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างภาครัฐ เสมือนเป็นองค์กรเดียว สำหรับประเทศไทย ยังมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มศักยภาพได้อีกมาก ดังที่ทั่วโลกกำลังพัฒนากันอยู่ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเร่งขับเคลื่อนนำดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคนไทยทุกช่วงอายุให้เข้าถึง รู้ทัน รู้จักใช้ และสร้างโอกาส อย่างเท่าเทียม

Enroll