Skip to main content

MicrosoftThailand: Digital01 Digital Literacy

Digital Literacy

About This Course

สวัสดีครับทุกท่านครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ก็มีการอบรมดีๆ นะครับ ที่จะมาแนะนำให้กับทุกท่าน ในสำหรับวันนี้นะครับ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของ Digital Literacy นะครับ หรือการใช้งานนะครับ เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหมดนะครับ เพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับ ในการนำไปใช้งาน ก็ต้องบอกทุกท่านอย่างนี้นะครับว่า Digital Literacy Project เนี่ยนะครับ จริงๆ แล้วมันก็มีหลายวงการเนาะ และก็มาหลายการนำไปใช้นะครับ วันนี้ผมจะมาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับ ของข้าราชการนะครับ บุคลากรภาครัฐ หรือภาคเอกชนนะครับ เพื่อสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้

ชื่อผู้สอนคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม

ตำแหน่ง Technology Specialist And Office Expert Program Manager

บริษัท Microsoft (Thailand)Limited.

Enroll