Skip to main content

Codecamp: Optimization Optimization Advance Technique

Optimization Advance Technique

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเรียน Course Online โดย Software Park ร่วมกับ สมาคมไทยโปรแกรมเมอร์ ร่วมกันเปิด Course Online ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเขียนโปรแกรมโดยผู้ที่สนใจสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่อยากเรียนรู้ได้มีโอกาสในการเพิ่มความรู้และพัฒนาความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตัวเองต่อไป

เนื้อหาที่เรียน
    บทที่ 1 MONITORING AND OPTIMIZATION
    บทที่ 2 TEST DRIVEN DEVELOPMENT
    		  TEST DRIVEN DEVELOPMENT 1
          TEST DRIVEN DEVELOPMENT 2
 

สำหรับผู้ที่สนใจในการเขียนโปรแกรมสามารถเข้ามาเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานลึกซึ้ง แค่เขียนได้นิดๆหน่อยๆก็เรียนได้แล้ว

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

นายไพบูลย์ พนัสบดี

ตำแหน่ง อดีต CTO บริษัททำเกมส์ Levelup Studio

Enroll